БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Екип

Запознайте се с нас

Управителен съвет

Милена Иванова
Управител

e-mail: m.ivanova@bestamed.com

Виолета Мичева
Мениджър логистика

тел.: +359 882 791 761
e-mail: v.micheva@bestamed.com

Антон Манолев
Мениджър контрол на качеството

тел.: +359 885 952 323
e-mail: a.manolev@bestamed.com

Васил Велев
Мениджър доставки

тел.: +359 884 004 555
e-mail: v.velev@bestamed.com

Мениджърски екип

Ангел Ангелов
Административен мениджър

тел.: +359 885 734 599
e-mail: a.angelov@bestamed.com 

Весела Христова
Регулаторно-правен експерт

тел.: +359 882 884 882
e-mail: v.hristova@bestamed.com

Васил Гиргинов
Мениджър продажби

Тел.: +359 884 937 664
E-mail: v.girginov@bestamed.com

Милица Маринова
Мениджър продажби – Външни пазари

тел.: +359 884 181 864
e-mail: m.marinova@bestamed.com

Светлана Иванова
Отговорен фармацевт

тел.: +359 889 912 256
e-mail: s.ivanova@bestamed.com

Мария Маринова
Ръководител склад

тел.: +359 884 162 653
e-mail: M.LMarinova@bestamed.com

Татяна Мартинова
Маркетинг мениджър

тел.: +359 882 335 978
e-mail: t.martinova@bestamed.com

 

Деница Драгомирова
Специалист осигуряване на качеството

тел.: +359 885 346 667
e-mail: d.dragomirova@bestamed.com

Радостина Павлова
Бранд мениджър

тел.: +359 884 91 91 98
e-mail: r.pavlova@bestamed.com

Георги Вълков
Мениджър Медицински Екип

тел.: +359 885 353 455
e-mail: g.valkov@bestamed.com

Диан Лазаров
Мениджър доставки

тел.: +359 882 887 926
e-mail: d.lazarov@bestamed.com

Екип търговски представители

Георги Димитров
Регионален мениджър

тел.: +359 889 912 066
e-mail: g.dimitrov@bestamed.com

Росица Дългичева
Регионален мениджър

тел: +359 885 704 000
e-mail: r.dalgicheva@bestamed.com

Димитър Герасимов
Търговски представител регион София

тел.: +359 884 938 840
e-mail: d.gerasimov@bestamed.com

Симона Кърджева
Търговски представител регион София

тел.: +359 886 061 365
e-mail: s.kurdjeva@bestamed.com

Валентина Нейова
Търговски представител регион София

тел.: +359 883 202 600
e-mail: v.neyova@bestamed.com

Теодора Станчева
Търговски представител регион Пловдив

тел.: +359 888 012 552
e-mail: t.stancheva@bestamed.com

Мария Апостолова
Търговски Представител Регион Пловдив

тел: +359 882 488 889
e-mail: m.apostolova@bestamed.com

Десислава Попова
Търговски представител регион Стара Загора

тел.: +359 882 525 666
e-mail: d.popova@bestamed.com

Теодора Димова
Търговски представител регион Хасково

тел.: +359 888 331 375
e-mail: t.dimova@bestamed.com

Красимир Крумов
Търговски представител регион Велико Търново

тел.: +359 882 342 522
e-mail: k.krumov@bestamed.com

Петър Джеджев
Търговски представител регион Велико Търново

тел: +359 884 181 899
e-mail: p.dzhezhev@bestamed.com

Таня Илчева
Търговски представител регион Бургас

тел.: +359 884 909 668
e-mail: t.ilcheva@bestamed.com

Кристина Кръстева
Търговски представител регион Варна

тел.: +359 885 004 388
e-mail: k.krasteva@bestamed.com

Мирослав Николов
Търговски представител регион Варна

тел: +359 882 269 439
e-mail: m.nikolov@bestamed.com

Екип медицински представители

Пламена Лянориди
Регионален мениджър Югозападна България

тел.: +359 884 898 882
e-mail: p.lyanoridi@bestamed.com

Андриана Станчева
Регионален Мениджър Североизточна България

тел: +359 886 536 828
E: a.stancheva@bestamed.com

Нели Ангелова
Медицински представител регион София

тел.: +359 882 943 802
e-mail: n.angelova@bestamed.com

Елица Димитрова
Медицински представител регион Пловдив

тел.: +359 889 452 323
e-mail: e.dimitrova@bestamed.com

Петя Ковачева
Медицински представител регион Пловдив

тел.: +359 882 669 622
e-mail: p.kovacheva@bestamed.com

Росанка Колева
Медицински представител регион Стара Загора

тел.: +359 884 307 884
e-mail: r.koleva@bestamed.com

Кремена Георгиева
Медицински представител регион Велико Търново

тел.: +359 889 002 505
e-mail: k.georgieva@bestamed.com

Пламена Божкова
Медицински представител регион Сливен

тел.: +359 884 011 006
e-mail: p.bozhkova@bestamed.com

Снежана Михайлова
Медицински представител регион София

тел.: +359 884 841 415
e-mail: s.mihaylova@bestamed.com

Търговски екип външни пазари

Мариета Николова
Специалист внос

тел.: +359 889 912 602
e-mail: m.nikolova@bestamed.com

Мария Мичева
Специалист Внос

тел:  +359 884 08 08 35
e-mail:  m.micheva@bestamed.com

Александър Ванков
Специалист износ

тел.: +359 882 414 902
e-mail: a.vankov@bestamed.com

Михаил Симов
Специалист внос

тел.: +359 889 91 22 79
e-mail: m.simov@bestamed.com

Иван Илиев
Специалист износ

тел.: +359 882 022 660
e-mail: i.iliev@bestamed.com

Екип логистика

Иво Чепреганов
Мениджър автопарк

тел.: +359 882 049 444
e-mail: i.chepreganov@bestamed.com

Иван Велев
Заместник ръководител склад

тел.: +359 889 912 204
e-mail: i.velev@bestamed.com

Йоана Николова
Специалист логистика

тел:  +359 883 220 032
e-mail: j.nikolova@bestamed.com

Здравко Младенов
Специалист Логистика

тел: +359 889 661 928
e-mail: z.mladenov@bestamed.com

Милена Димитрова
Финансов специалист

тел: +359 884 155 157
e-mail: m.dimitrova@bestamed.com

Милена Генова
Офис мениджър

тел.: +359 887 093 907
e-mail: m.genova@bestamed.com

Оператори склад & куриери

Анна Комитова
Оператор склад

e-mail: a.komitova@bestamed.com

Борян Петков
Шофьор
Верджиния Железчева
Оператор склад
Захари Анакиев
Куриер

тел.: +359 888 016 361
e-mail: z.anakiev@bestamed.com

Павел Герасимов
Куриер

тел.: +359 888 698 836
e-mail: p.gerasimov@bestamed.com

Антоанета Иванова
Оператор Верификация
Александър Симеонов
Куриер
Диян Генев
Оператор склад
Мария Богданова
Оператор склад