БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Дуфалак сироп 200 ml

Дуфалак 67 g/100 ml

  • Лекарствена форма:67 g/100 ml перорален разтвор

  • Активно вещество: Лактулоза

  • Опаковка: 1 опаковка 200 ml

  • Съдържание на активното вещество: 667 g/1000 ml Лактулоза

  • Номер за разрешение за паралелен внос от Изпълнителната агенция по лекарствата: II-33895/28.06.2016

  • Последна актуализация: II-33895/28.06.2016

 

Прочетете внимателно листовката преди употреба!

Изтеглете ЛП тук
Изтеглете КХП тук