БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Дексофен 25 mg

  • Лекарствена форма: 25 mg филмиранитаблетки

  • Активно вещество:  Декскетопрофен

  • Опаковка: 1 опаковка 10 филмирани таблетки

  • Съдържание на активното вещество:  25 mg Декскетопрофен

  • Номер за разрешение за паралелен внос от Изпълнителната агенция по лекарствата: II-33764/16.06.2016

  • Последна актуализация: II-33764/16.06.2016

 

Прочетете внимателно листовката преди употреба!

Изтеглете ЛП тук
Изтеглете КХП тук