БестаMед е партньорът, на когото можете да се доверите

Визин 0,5 mg/ml

Визин 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор

  • Лекарствена форма: 0,5 mg/ml капки за очи, разтвор
  • Активно вещество: Тетрахидрозолинов хидрохлорид
  • Опаковка: 15 ml бутилка
  • Съдържание на активното вещество: 0,5 mg Тетрахидрозолинов хидрохлорид
  • Номер за разрешение за паралелен внос от Изпълнителната агенция по лекарствата: II-31021/30.09.2015
  • Последна актуализация: II-31021/30.09.2015

Прочетете внимателно листовката преди употреба!

Изтеглете ЛП тук
Изтеглете КХП тук