BestaMed is the partner you can trust

Humasis COVID-19 IgG/IgM тест

COVID-19 тест

Humasis COVID-19 IgG/IgM тест е едностъпков ин витро диагностичен тест, основан на имунохроматографски анализ. Разработен е с цел качествено откриване на имуноглобулин G  и имуноглобулин M антитела към новия Коронавирус (COVID-19)  в човешката кръв.

Вижте подробна листовка тук